Att sova dåligt kostar mer än du tror

Att sova dåligt kostar mer än du tror

Hur vi mår påverkar inte bara oss själva. Det påverkar också familj, vänner, kollegor, människor vi möter i vardagen och de beslut vi fattar – privat och i jobbet.

Tänk bara på skillnaden i att vakna utvilad eller trött. Dagar när du vaknar utvilad och pigg är känslan nästintill oslagbar. Dagen, och ja hela livet, känns direkt bättre. Eventuella motgångar du möter i vardagen blir inte till oöverstigliga berg.

– Människan är gjord för att sova en tredjedel av dygnet. Men visst kan det locka att tänka ”Jag sover mindre, så hinner jag mer." Men kostnaden är högre än man tror, säger Lisa Carpevi, sömnexpert.

Så många sover dåligt

Idag upplever hela 40 procent upplever problem med sömnen. 74 procent har svårt att sova ibland.

11 procent lider av sömnlöshet (insomni). Insomni eller sömnlöshet innebär att du sovit dåligt i längre tid än tre månader och upplever att det skapar problem även dagtid.

Så vet du om du sover för lite

Med hjälp av följande frågor kan du avgöra hur du har det med sömnen, egentligen.

- Du sover för lite – minst 2 timmar kortare än ditt egentliga sömnbehov.

- Du har svårt att somna – det tar minst 45 minuter att somna in.

- Du vaknar flera gånger under natten och har svårt att somna om

- Du vaknar för tidigt och kan inte somna om.

Om du mer än tre gånger per vecka, minst fyra veckor i sträck, då bör du ta problemen på allvar och försöka hitta en lösning, rekommenderar Lisa Carpevi. Annars riskerar problemen att bli mer kroniska och därmed svårare att lösa.

Därför är sömnen otroligt viktig

Sömnen har flera viktiga funktioner. Den ger återhämtning och vila. Men den gör mer nytta än så.

Under sömnen bearbetar och sorterar vi upplevelser och känslor, och den är viktig för vårt minne. Dessutom aktiveras vårt immunförsvar som byggs upp när vi sover.

Under sömnen reparerar vi oss, det sker cellförnyelse och slaggprodukter rensas ut. Sover vi dåligt över tid ökar risken för till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2, fetma och demens. Och sömnbrist nära nog fördubblar risken att drabbas av depression.

Sömnen är alltså viktigt för vårt välmående här och nu, men också för att vi ska få leva och vara friska länge.

Mer bråk, fler olyckor och sämre träningsresultat

Om vi inte får sova tillräckligt länge och gott påverkar det vår förmåga till empati, vilket får effekt på våra relationer. Vi hamnar lättare i konflikter och tålamodet tryter. Förmågan att prestera fysiskt försämras och vi blir mer infektionskänsliga. 

Vi blir faktiskt också en säkerhetsrisk, både i hemmet och på jobbet. Det finns studier som visar att sömnbrist var en bidragande faktor till Tjernobylolyckan.

I England beräknas en femtedel av bilolyckorna på motorväg vara orsakade av sömnbrist.

Dålig sömn gör oss 12% mindre effektiva på jobbet

Forskning visar att vi kan räkna med ett produktionsbortfall på minst 12 procent när vi har sovit dåligt.

Om vi har sovit dåligt och går trötta till jobbet kan man faktiskt klassa det som sjuknärvaro. Vi gör helt enkelt inte ett lika bra jobb då som när vi är friska och pigga.

Det blir lättare fel och vi får kortare stubin, vilket kan leda till onödiga missförstånd och konflikter.

Så mycket kostar det för företagen

Låt oss göra ett räkneexempel på ett företag med 100 anställda och en medellön på 34 000 kronor. Om vi antar att företaget speglar befolkningen är det alltså fyra av tio – vilket här betyder 40 personer – i personalen som sover dåligt.

Det kommer att kosta företaget 3 916 800 kronor per år. Det är alltså nästan fyra miljoner som i vanliga fall är dold i resultaträkningen, eftersom de helt enkelt inte existerar i någon mätning.

 Vill du räkna på vad sömnbristen kostar på just din arbetsplats? Ta hjälp av vår kostnadskalkylator.

 Effekter för samhället

All denna dåliga sömn kostar inte bara i personligt lidande och ökad risk för olyckor. Den drabbar även hela landets ekonomi. Den uppskattas minska bruttonationalinkomsten med cirka 1,5 procent.

I Sverige motsvarar det 75 miljarder – enkom för att arbetstagare presterar sämre på grund av sömnbrist.

De tidigare nämnda folksjukdomarna är dessutom förenade med stora samhällskostnader – utöver det mänskliga lidandet, som ju inte går att mäta i kronor och ören.

Enbart demenssjukdomar kostar det svenska samhället 63 miljarder varje år, vilket är lika mycket som sjukskrivningarna kostar.

– Av alla de här anledningarna har jag bestämt mig för att se till att jag sover ordentligt, säger Anna Ahrenfelt, Sustain Changes grundare.

Och en förutsättning för det är att jag har en hållbar vardag, för det jag gör under dagen bäddar för hur jag får det under natten.

För det handlar inte bara om mitt välmående och min hälsa, utan också om att jag vill orka vara en bra mamma, partner och medmänniska. Och det är faktiskt bara mitt ansvar.

Skriven av SustainChange

Tillbaka till blogg