Dr. Dahlgren: Nya möjligheter att behandla ryggsmärta

Dr. Dahlgren: Nya möjligheter att behandla ryggsmärta

Nya möjligheter att behandla ryggsmärta med säkra metoder och med få biverkningar.

Ryggsmärta är vanligt och man räknar med att uppemot varannan person drabbas av ryggproblem någon period av den grad att man inte kan utföra arbete, drabbas av mera påtagligt lidande och tillfälligt handikapp av olika längd och grad.

När jag som rehabiliteringsläkare och ortopedmedicinskt utbildad läkare möter personer med ryggsmärta försöker jag se om det är bakomliggande orsaker som man kan eliminera.

Ofta är det felaktiga lyft, sittande med fel vinklar som ger sned kroppshållning eller kyla, vibrationer och stötar som bidrar. Stress kan leda till att blodcirkulation minskar lokalt och det kan ofta utlösa smärta. Blodkärlen drar ihop sig och musklerna drabbas lätt att smärtsam kramp.

Även när man har rättat till orsakerna kan smärta vara kvar och det kan behövas åtgärder för läkning utan onödig fördröjning. Smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel ger ofta biverkningar och kan man använda andra metoder är det ofta en fördel.

Inflammation kan uppstå vid syrebrist i vävnaderna och nedsatt cirkulation så det är logiskt att ta till medel och metoder som ökar cirkulationen. Utvecklingshistoriskt sett har vi människor utvecklats i en miljö där vi åtminstone periodvis exponerades för ljus av olika våglängder i större grad än i vår nutid.

Det kortvågiga ljuset ger bl.a. D-vitaminproduktion i huden och det långvågiga, röda ljuset tränger länge in i hud och muskulatur och kan vara positivt smärta och cirkulation. Om man lär sig av olika naturfolk så ser man att de ofta väljer att sitta på huk och har inte stolar eller andra moderna möbler. Solens ljus träffar vår rygg i många fall direkt vinkelrätt vid huksittande.

Att utnyttja värme och naturligt solljus är smärtstillande i sig men balansen är inte optimal då vi lätt får för mycket att det kortvågiga ljuset som i höga doser kan leda till hudcancer. Det långvågiga röda ljuset kan inte bidra till D-vitamin men är fördelaktigt för smärttillstånd.

Att tillföra extra doser av rött långvågigt ljus är något som man med fördel kan testa vid exempelvis ryggsmärta. Att utnyttja en lokal ljuskälla för rödljusterapi är effektivt då man kan komma nära.

Energin i ljusstrålning avtar med kvadraten på avståndet och därför är det en fördel om man kan få ljusbehandlingen lokalt och nära såsom vid användande av ljusterapi med Novabelt.

- Bertil Dahlgren, leg läk, specialist i medicinsk rehabilitering och företagshälsovård. November 2023

Tillbaka till blogg