Hur används TENS inom sjukvården?

Hur används TENS inom sjukvården?

TENS är en förkortning av transkutan elektrisk nervstimulering, och innebär att man med hjälp av ström kan smärtlindra diverse tillstånd.

Jag använder TENS i min kliniska vardag för att smärtlindra. Då applicerar man plattor på huden som skickar svag ström i smärtområdet, vilket ger en tillfällig smärtlindring. 

Detta kan man använda på både långvarig och mer akut smärta. Smärtlindring med tens kan ske på två sätt.

Det ena sättet är att man tillfälligt blockerar smärtsignalerna till hjärnan, genom att man behandlar med högfrekvent TENS. Vilket innebär högre hastighet på impulserna. Som i sin tur skickar starka signaler till hjärnan och konkurrerar ut smärtsignalerna.

Det andra sättet är genom lågfrekvent TENS, alltså långsammare impulser. Då stimulerar vi kroppens hormoner (endorfiner), vilket är kroppen egna smärthämmare och må bra hormon.

Vilka besvär kan det passa att prova TENS som behandlingsmetod?

Några exempel:

Ländryggssmärta/stelhet, nacksmärta/stelhet, diskbråck, skuldra/axel, artros & mensvärk.

(OBS, har du pacemaker ska du inte behandlas med TENS)

Sammanfattningsvis så är TENS en välanvänd behandlingsmetod inom vården. Det är också en behandlingsmetod med låg risk för komplikationer och lättanvänt, vilket gör att gemene man kan använda det hemma. 

Hoppas ni fått en bättre förståelse för hur TENS kan användas! 

Tillbaka till blogg