Varför får man ont i axeln?

Varför får man ont i axeln?

Axeln är en väldigt viktigt del av vår kropp. Den är grunden till att vi ska kunna använda våra armar och händer. En axel som smärtar eller inte rör sig optimalt kan dessutom ge besvär på andra ställen.

Två diagnoser man ofta kan höra är impingement och frozen shoulder.

Andra strukturer som kan ge besvär i axeln är muskler, senor, slemsäck & axelled/labrum.

Man brukar dela upp smärta i akut trauma eller en överbelastning.

- Den akuta smärtan kommer ofta plötsligt vid en aktion där belastningen (på exempelvis en sena i axel) blir större än vad axeln/senan tolererar. Vilket kan leda till en skada, tex muskelbristning eller bristning i en sena. 

- Smärtan från en överbelastning kommer ofta mer smygande där det blir en irritation pga att man utför en idrott eller rörelse väldigt mycket och det skapas en irritation - ’’too much, too soon’.

Har du utsatts för ett akut trauma kan det vara bra att behandla via PRICE första dygnen. (Protection, Rest, Ice, Compression, Elevation)

För att därefter successivt börja belasta axeln igen. Är man osäker hur mycket man ska belasta kan det vara idé att söka experthjälp som kan guida dig.

Begreppet överansträngning eller överbelastning kan ibland vara lite missvisande. 

I många fall möter jag patienter med axelsmärta där varken ett akut trauma eller en överbelastning skett. 

I dessa fall kallar man ofta det en överansträngning/äverbelastning, fast det egentligen kanske ska kallas underbelastning eller understimulering. 

 Axeln är en väldigt komplex led, och är i grunden byggd för att tex klättra, hänga och kasta om dagarna.

I vår moderna vardag får axeln inte så mycket rörelsevariation längre. 

Vår kropp är fantastiskt bra på att anpassa sig. Men i detta fallet vänjer sig vår axel vid att den inte behöver jobba särskilt mycket i vardagen. Vilket leder till att rörlighet/styrka minskar. (If you don’t use it, you loose it)

Detta kan i sin tur leda till ökad skaderisk när man exempelvis en dag ska kratta löv i 5 timmar, spela padel, golf eller måla om hemma. 

Vad kan vara bra att göra?

Få in lite rörelse dagligen för axeln! Ta en 2min paus ett par gånger under arbetsdagen.

Det kan tex vara att hänga passivt, snöänglar mot vägg,  ’’shoulder dislocation’’ med kvast eller jumping jacks.

Tillbaka till blogg