Multimodal behandling med Novabelt för smärtlindring

Multimodal behandling med Novabelt för smärtlindring

Novabelt används mest vid ländryggssmärta men kan dämpa smärta även högre upp i kroppen, såsom huvudvärk. Novabelt bidrar till en generell smärtlindring genom att öka halten av våra egna smärtlindrande hormoner, så kallade endorfiner, i kroppen.

Känselförnimmelser kan lindra och blockera smärtnervsignaler, och det gäller i stort sett alla känselslag. Man talar om att känseln har olika modaliteter (värme, beröring, elektrisk stimulering, mm).

Genom sin konstruktion fungerar Novabelt multimodalt genom att ge stimulans med värme, beröring (taktil stimulans), el och även rödljussterapi. En fördel med denna multimodalitet är att intensiteten av varje enskild modalitet kan hållas lägre, och då minskar risken för biverkningar såsom hudirritation.

Flera olika modaliteter tillsammans har även fördelen att det blir en multiplikativ effekt, då man utnyttjar den smärtlindrande effekten från flera olika sinnessystem.

Ett nervsinne som vi kanske inte alltid tänker på att det finns är lägessinnet och kroppsrörelsesystemet. På fackspråk kallas det proprioception. Det ger en hög trafik med nervsignaler, framför allt när vi är i rörelse, och dessa har även en smärtdämpande effekt.

En av flera fördelar med Novabelt jämfört med äldre och enklare TENS-system är att man inte behöver sladdar och batteripack. Det underlättar i de fall då man kan röra sig i samband med behandlingen.

En fjärrkontroll gör det enkelt att justera behandlingen utan att man behöver vrida på sig. Rör dig inom smärtans ramar om du kan. Har man för ont vid akut smärta kan man tillämpa en metod som brukar kallas 'Release by positioning' eller 'Counterstrain'.

Kort beskrivet så intar man ett kroppsläge där man kan koppla av så mycket som möjligt, och när smärtan har minskat rör man sig mycket sakta i olika lägen och riktningar. Det är speciellt effektivt vid krampsmärta såsom ryggskott. Man får vara lite försiktig när man rör sig, för det kan uppstå en variation i TENS-effekten, men genom att ha lite lägre effekt i början går det att hantera bra.

Om det behövs så går det att kombinera behandling med andra insatser såsom kosttillskott, receptfria och receptbelagda läkemedel.

- Bertil Dahlgren, leg. läk., specialist i medicinsk rehabilitering och företagshälsovård. December 2023

Back to blog