Stamcellsliknande fibroblaster kan förklara TENS effekt

Stamcellsliknande fibroblaster kan förklara TENS effekt

Stamcellsliknande fibroblaster kan förklara en del av mekanismerna när TENS påskyndar läkningen vid ländryggsmärta.

TENS är en förkortning för Transkutan Elektrisk NervStimulering. Man utnyttjar elektriska strömmar för att lindra smärta i första hand. De elektriska impulserna kan hjälpa till att minska eller kontrollera smärta genom att blockera smärtsignaler som skickas till hjärnan.

En populär förklaring till effekten brukar vara grindteorin eller portteorin som den också kallas. Emellertid är de exakta mekanismerna för hur TENS fungerar är inte helt klarlagda och man antar att det sker både via elektriska och kemiska förändringar i nerverna.

TENS används ofta för att behandla olika typer av smärta, såsom muskel- och skelettsmärta, ledvärk och nerv smärta. Effekten på mera psykiskt utlöst smärta torde vara mindre. Jag vill påpeka att det är viktigt att ha en så säker diagnos som möjligt när man behandlar smärta med TENS. Smärtans funktion i kroppen är att vara en överbelastningsvarnare men man får räkna med att denna signal ofta är för kraftig.

Att försöka röra sig trots ryggsmärta är positivt i de allra flesta fall. Undantag kan vara infektioner och tumörsjukdomar så det är viktigt med diagnosen. Vid ryggsmärta är TENS värdefullt för sin smärtlindrande förmåga och man kan även räkna med positiva effekter på själva läkningsprocesserna efter en ryggskada. Smärtlindringen gör att blodcirkulationen ökar i området och därmed tillförsel av näringsämnen.

Medan TENS främst riktar sig mot nerver för att minska smärtsignaler, kan det ha indirekta effekter på olika aspekter av kroppen, inklusive celler som fibroblaster. Fibroblaster är celler som spelar en avgörande roll i vävnadsreparation och produktion av kollagen och andra bindvävskomponenter.

TENS-terapi, genom att modulera smärtsignaler och främja cirkulationen, kan indirekt påverka fibroblasternas aktivitet. Långdragna smärttillstånd, såsom vid fibromyalgi, kan innebära förändringar i aktiviteten hos fibroblaster. Genom att minska smärta kan TENS indirekt påverka fibroblasters aktivitet under dessa tillstånd.

Vissa studier visar även på att TENS har en del antiinflammatoriska effekter och att man då även skulle kunna få en effekt mot några av de vanligaste orsakerna till smärta i rörelseapparaten.

Eftersom inflammation ofta förknippas med tillstånd som påverkar fibroblaster, såsom artrit (inflammation inuti leder), kan TENS indirekt påverka fibroblastaktiviteten genom att minska inflammationen i de omgivande vävnaderna. Kunskapen om fibroblaster och stamceller är ett relativt nytt forskningsområde. Det finns redan nu vissa vetenskapliga bevis som stöder fördelarna med TENS för smärtbehandling och för läkning av bindväven.

- Bertil Dahlgren, leg läk, specialist i medicinsk rehabilitering och företagshälsovård. November 2023

Back to blog