Värmeterapi – välgörande och skönt på många sätt och vis

Värmeterapi – välgörande och skönt på många sätt och vis

Värmeterapi, även kallad termoterapi, är användningen av värme för behandlingar exempelvis för smärtlindring och bättre funktioner i kroppen.

Värmen kan överföras via flera olika media: värmepåsar, varmvattenflaska, ultraljud, eldynor mm.  Användningsområden är framför allt vid ledinflammationer och för de som begränsas av stel muskulatur samt vid skador på hudens djupare lager.

Värmeterapi kan ofta vara en effektiv egenvårdsbehandling men värme används också för att stötta läkning. De effekter som man har iakttagit är bland annat att man ökar mjukheten och töjbarheten i bindväven.  Ledstelhet minskar och lindrade muskelkramper kan noteras.

Inflammation och svullnad minskar. Värmeenergi leder till att många processer i kroppen går snabbare. Cirkulationen ökar när blodkärlen utvidgas i värme. Detta är oftast positivt för skadade strukturer där blodcirkulationen är nedsatt. Smärta i sig kan göra att man får en lokal sammandragning i blodkärlen och då minskar syresättningen.

En bakomliggande mekanism är att kroppen vill minska blodgenomströmningen vid skador för att minska blodförlust. En sådan sammandragning sker även vid skador utan blödning. Man kan säga att kroppen har en egen intelligens men den är begränsad.

Blodcirkulationen går ner även när vi inte har någon blödning. En mera omedelbar effekt är den smärtlindrande. I stort sett alla känselintryck kan blockera smärta och reglera nivån på smärtreaktionern. Känseln har olika **modaliteter** som beröring, tryck, temperatur, smärta och vibration. En smärta är inte alltid av ondo utan kan fungera som en vägledare för hur mycket vi kan belasta kroppen.

När vi känner till orsaken till smärtan, t.ex. ett vanligt ryggskott, så är det OK att lindra och dämpa den. En lokal värmebehandling kan även ha en akupunkturliknande effekt och man behöver inte värma upp hela kroppen för att man ska få lindring. Syreupptaget i sig ökar också vid värmebehandling. Cellåteruppbyggnad går snabbare vid uppvärmning och på så sätt kan man skynda på läkningen.

Det finns en del tillstånd då det kan vara olämpligt med värmeterapi. Vid nedsatt känsel finns risk för brännskador och man ska även vara försiktig vid en del hjärtsjukdomar.

Akuta inflammationer där det redan är rött och varmt är redan uppvärmda via kroppens egna läkande mekanismer och det är långt ifrån säkert att ytterligare uppvärmning är bra. Vid akuta skador kan det vara så att kylbehandling ger säkrare effekt och bättre smärtlindring.

- Bertil Dahlgren, leg läk, specialist i medicinsk rehabilitering och företagshälsovård. November 2023

Back to blog